27/10/2016

Marcelo é o maior...
Granma - Foto: Estudios Revolución